Описание


Двойка оригинални транзистори MJE340G + MJE350G
300V / 500mA / 20W / TO225

Оригинални от гарантиран доставчик.
Цена за двойка MJE340G + MJE350G - 3 лева

Само MJE340G - 2 лева за брой.
Само MJE350G - 2 лева за брой.

Цветан Георгиев

Телефон: 0889786446

Град: Лом

Изпрати съобщение
21/300_6372a9a25470db70e7b4f22d88517bf4.jpg