Описание


Различни чипове по списък
Сваляни от работещи компоненти.

CA3089E - 3 лева (1бр - ZA6)
CS5339-KP - 20 лева за бр. (4бр.ZB3)16-Bit A/D Converters
CX20187 - 10 лева за бр. (има 2 бр.)Dolby чип ZG4
CXA1081 - 3 лева за бр. (има 1 бр.) ZG4
CXA1082A - 5 лева за бр. (има 1 бр.)Dip корпус ZG4
CXA1331S - 10 лева за бр. (има 1 бр.)Dolby чип ZD1
CXA1498S - 10 лева за бр. (има 1 бр.) ZG3
CXA1563S - 10 лева за бр. (има 1 бр.)Dolby чип ZD1
CXA1579P - 10 лева за бр. DIP16 (има 2 бр.) ZD1
CXA1917AM - 10 лева за бр. SMD (има 2 бр.) a1
CXK5816PN-15L - 5 лева за бр. (има 1 бр.) ZG5

DG211CJ - 5 лева за бр. (8бр.-ZA3) analog switch

IR2406G - 8 лева за бр. (2бр.-ZC3)

HA1452W - 5 лева за бр. (има 1бр.)(а1.11)
HA11226 - 3 лева за бр. (има 1бр.ZA8)
HA12001W - 5 лева за бр. (има 1бр.ZA8)
HA12005 - 5 лева за бр. (има 2бр.ZA8)
HA12006 - 5 лева за бр. (има 1бр.ZA8)
HA12134A - 10 лева за бр. (има 1бр.ZA8)
HA12136A - 10 лева за бр. (има 1бр.ZA8)
HA12203NT - 10 лева за бр. (има 1бр.ZA9)

JRC NJM2068DD - 3 лева (има 11бр.)(ZA10)
JRC 2068SD - 2 лева (има 5бр.)(ZA10)
JRC NJM2072D - 3 лева (има 6бр.)(ZD5)
JRC 3524D - 2 лева (има 1бр.)(а1.11) =SG3524D

KA3082 - 2 лева за бр. (има 1 бр)(ZA8)
KA7500 - 2 лева за бр. (има 1 бр)(a1.11) =TL494 / uPC494

L78MR06 - 5 лева за бр. (има 1 бр).(а1.11)
LB1405 - 3 лева за бр. (има 2 бр.)ZG6
LB1630 - 5 лева за бр. (има 1 бр)ZB6
LB1630 - 5 лева за бр. (има 1 бр)ZB7
LB1641 - 3 лева за бр. (има 3 бр)ZB5
LА1832 - 5 лева за бр. (има 1 бр).(а1.11)
LM117H - 5 лева за бр. (има 4 бр. НОВИ)(ZG1)

MC1310P - 3 лева (1бр - ZA6)
MN4264P-15 - 4 лева (1бр - ZC5)

NE545B - 5 лева (4бр.-ZD1)DOLBY 800
NJM2103D - 4 лева (2бр. ZE2) Sistem reset
NJM55D = NE555 - 1 лев за бр. (имам 4бр.)(ZD3)
NJU7311AL - 10 лева за бр. (има 1 бр.)ZG5
NJU7312AL - 10 лева за бр. (има 2 бр.) ZG5
NJU7313AL - 10 лева за бр. (има 1 бр.)ZG5

PJ2418 - 5 лева за бр. (има 2 бр ZD4)
PQ05RF1 - 4 лева за бр. (има 1 бр.)(ZA2)
PQ05RR12 - 4 лева за бр. (има 1 бр.)(a1.1)
PQ12RA1 - 4 лева за бр. (има 1 бр.)(a1.1)
PQ30RV11 - 4 лева за бр. (има 1 бр.)(a1.1)

SM5827CP - 5 лева за бр. (има 0 бр.)

STA341M - 4 лева за бр. (има 1 бр.)(ZE2)

TA4030A 9F - 10 лева за бр. (има1бр. ZA8)
TA7298S - 3 лева за бр. (има1бр. ZA7)
TA8409S - 4 лева за бр. (има2бр. ZA8)
TD62501P - 6 лева (има 1бр. ZE8)
TDA1003A - 3 лева за бр. (2бр. ZD1)
TDA2020 - 5 лева за бр. (2бр. ZD1)
TDA7439 - 5 лева за бр. (има1бр. ZA8)
TCA0372DP2 - 3 лева за бр. (има2бр. ZC5)
TL072 - 2 лева за бр.(има 2 бр. ZD4)
TMP47C103N JP47 - 20 лв. (от Sony TA-FE300R) ZF8

UA741CN - 2 лева за бр. (DIP8)(има 2бр.)(ZD4)

uPC494 - 2 лева (TL494)(има 1 бр.)(a1.1)
uPC1228HA - 3 лева (SIP8)(3br)(ZE6)
uPC4570 - 2 лева (dip8)(0br)(ZD2)
uPC4570C - 2 лева (dip8)(1br)(ZD2)
uPC4570HA - 2 лева (SIP9)(10+br)(ZA1)
uPC4574C - 4 лева (DIP14)(1br)(ZE1)

uPD75004CU - 20 лева проц Kenwood KA-3050R (ZG1)

Цветан Георгиев

Телефон: 0889786446

Град: Лом

Изпрати съобщение
11/300_370b0b6e6f11fc0990b6dae6345ab9a2.jpg