Описание


Различни оригинални транзистори сваляни
от работещи стари компоненти.
тествани и работещи. Цените са за 1 бр.

BC142 - 1 лева (има 1бр. - ZB8)
BC149 - 1 лева (има 11бр. - b8)
BD827 - 1 лева (има 1бр. - t5)
BD828 - 1 лева (има 1бр. - t5)
BDX78 - 1 лева (има 1бр. - t5)
BF194 - 1 лева (има 1бр. - ZB8)
BF195 - 1 лева (има 3бр. - ZB8)
BF254 - 1 лева (има 1бр. - ZB8)
BUK466-600 - 2 лева (има 3+1бр. - t7) Mos 14A/0.23 Om
BUZ11 - 2 лева (има 4бр. - t7) Mosfet 30A/50V/0.04 Om
SPP17N80C3 - 8 лева (1бр. t8) Mosfet 17A/800V/0.29 Om
TIP42C - 2 лева (има 2 бр. - ZC3
TIP141 - 2 лева (има 1бр. - t1)

2SA916 - 1 лева (има 3бр. - t3)
2SA1236 - 2 лева (има 1бр. - t1)
2SA1360 - 2 лева (има 2бр. - ZD10)
2SA1491 - 2 лева (има 1бр. - t3)
2SA1684 - 1 лева (има 2бр. - t1)
2SA3851 - 1 лева (има 1бр. - t2)

2SB772 - 1 лева (има 1бр. - t3)
2SB834 - 2 лева (има 1бр. - t5)
2SB941 - 1 лева (има 3бр. - t2)
2SB941A - 2 лева (има 2бр. - t4)
2SB1015 - 1 лева (има 1бр. - t4)
2SB1185 - 2 лева (има 1бр. - t2)
2SB1187 - 1 лева (има 1бр. - t2)
2SB1370 - 2 лева (има 1бр. - t4)Зелен
2SB1375 - 2 лева (има 2бр. - t4)
2SB1565 - 1 лева (има 3бр. - t2)

2SC1061 - 2 лева (има 1бр. - ZA5)
2SC1162 - 1 лева (има 2бр. - ZA5)(с къси крачета)
2SC1983 - 1 лева (има 2бр. - t3)
2SC2167 - 1 лева (има 2бр. - t4)(с къси крачета)
2SC2682 - 2 лева (има 2бр. ZD10) - 160V / 0.1A / 10W
2SC3419 - 1 лева (има 4бр. - t7) - 40V / 0.8A / 5W
2SC3852 - 2 лева (има 2бр. - t7) - 60V / 3A / 25W
2SC4064 - 2 лева (има 16бр t6)50V / 12A / 35W
2SC4137 - 1 лева (има 4бр. - t2)
2SC4370A - 2 лева (има 1бр. - t1)
2SC4495 - 1 лева (има 1бр. - t2)
2SC5198 - 2 лева (има 1бр. - t1)
2SC5200 - 2 лева (има 2бр. - t3)
2SC5588 - 8 лева (има 1бр. - t8) - 800V / 15A / 75W

2SD 313 - 1 лева (има 1бр. - t3)
2SD1065 - 2 лева (има 2бр. - t3)
2SD1265 - 1 лева (има 1бр. - t2)
2SD1265A - 2 лева (има 1бр. - t5)
2SD1266 - 2 лева (има 3бр. - t5)
2SD1666 - 1 лева (има 1бр. - t3)
2SD1669 - 2 лева (има 2бр. - t7) - 50V / 12A / 30 W
2SD1761 - 2 лева (има 3бр. - t4)
2SD1762 - 2 лева (има 1бр. - t6) - 50V / 3A / 25W
2SD1913 - 1 лева (има 1бр. - t3)
2SD1944 - 1 лева (има 2бр. - t5)
2SD1985 - 1 лева (има 1бр. - t3)
2SD2012 - 1 лева (има 14бр. - t2)
2SD2059 - 2 лева (има 1бр. - t4)
2SD2061 - 2 лева (има 1бр. - t4)
2SD2137 - 1 лева (има 2бр. - t4)
2SD2394 - 1 лева (има 5бр. - t1)

Цветан Георгиев

Телефон: 0889786446

Град: Лом

Изпрати съобщение
10/300_83ea45d8b006a2c0d4d542e03bc8d575.jpg