Последни обяви
Yamaha CR-240 »

2 х 24,5 волта ~ 100 вата

Цена: 20 лв.
Yamaha DSP-E390 »

37,5/24/0/24/37,5 волта ~ 150 вата

Цена: 25 лв.
Yamaha DSP-A2070 »

2 х 34,5 волта - 800 вата

Цена: 100 лв.
Yamaha DSP-A1 »

42,5/32/24/0/24/32/42,5 волта - 1000+ вата

Цена: 120 лв.
Yamaha RX-V359 »

2 х 37,5 волта - 300 вата

Цена: 40 лв.
Yamaha AX-550 »

41/15/0/15/41 волта - 250 вата

Цена: 30 лв.
Yamaha t2.22 »

37/29/0/29/37 волта - 250 вата

Цена: 30 лв.
Yamaha t11.31 »

2 х 34 волта - 150 вата

Цена: 20 лв.
Yamaha RX-V540RDS »

35/25/0/25/35 волта - 400 вата

Цена: 50 лв.
Yamaha t6.02 »

2 х 36 волта - 300 вата

Цена: 35 лв.
Yamaha RX-V357 »

2 х 35 волта - 300 вата

Цена: 30 лв.