Последни обяви
JVC AX-R337 »

2 х 28 волта - 150+ вата

Цена: 25 лв.
JVC t6.04 »

2 х 35 волта - 150 вата

Цена: 25 лв.
JVC t14.02 »

0/11,5/25,2 волта - 40 вата

Цена: 10 лв.
JVC AX-444 »

39/34/0/34/39 волта - 250 вата

Цена: 35 лв.
JVC t6.05 »

2 x 34 волта - 200 вата

Цена: 30 лв.
JVC t2.03 »

2 х 36 волта - 150 вата

Цена: 25 лв.
JVC JA-S22 »

2 х 29 волта - 150 вата

Цена: 20 лв.
JVC AX-333 »

34/29/0/29/34 волта - 150 вата

Цена: 20 лв.
JVC A-X30 »

2 х 30 волта - 100 вата

Цена: 20 лв.
JVC t12.33 »

2 х 24 волта - 100 вата

Цена: 20 лв.
JVC R-X400 »

2 х 34 волта - 350 вата

Цена: 40 лв.
JVC A-X4 »

2 х 36 волта - 300 вата

Цена: 30 лв.
JVC A-X50 »

2 х 34 волта - 300 вата

Цена: 30 лв.
JVC RX-950V »

45/29,5/0/29,5/45 волта - 350 вата

Цена: 40 лв.
JVC t8.3 »

2 х 30 волта - 100 вата

Цена: 20 лв.
JVC JVC A-X400 »

2 х 39 волта - 200+ вата

Цена: 30 лв.
JVC t4.82 »

43/29/0/29/43 волта - 350 вата

Цена: 35 лв.
JVC t6.22 »

47/32/0/32/47 волта - 350 вата

Цена: 40 лв.
JVC A-X500V »

47/32/0/32/47 волта - 300+ вата

Цена: 30 лв.