Транзистори
Rohm 2SB1370 + 2SD2061 »

Двойка оригинални транзистори 2SB1370 + 2SD2061
60V / 3A / 30W

Цена: 3 лв.
SanKen 2SA1294 + 2SC3263 »

Двойка оригинални транзистори 2SA1294 + 2SC3263
230V / 15A / 130W

Цена: 12 лв.
SanKen 2SA1295 + 2SC3264 »

Двойка оригинални транзистори 2SA1295 + 2SC3264
Качествени аудио транзистори 230V / 17A / 200

Цена: 18 лв.
SanKen 2SA1490 + 2SC3854 »

Двойка оригинални транзистори 2SA1490 + 2SC3854
120V / 8A / 80W

Цена: 8 лв.
SanKen 2SA1576 + 2SC4064 »

Двойка оригинални транзистори 2SA1576 + 2SC4064
50V / 12A / 35W

Цена: 4 лв.
SanKen 2SA1670 + 2SC4385 »

Двойка оригинални транзистори 2SA1670 + 2SC4385
80V / 6A / 60W

Цена: 5 лв.
SanKen 2SA1671 + 2SC4386 »

Двойка оригинални транзистори 2SA1671 + 2SC4386
120V/8A/75W

Цена: 5 лв.
SanKen 2SA1693 + 2SC4466 »

Двойка транзистори 2SA1693 + 2SC4466

Цена: 5 лв.
SanKen 2SA1725 + 2SC4511 »

Двойка оригинални транзистори 2SA1725 + 2SC4511

Цена: 4 лв.
SanKen 2SA1726 + 2SC4512 »

Двойка оригинални транзистори 2SA1726 + 2SC4512
80V / 6A / 50W - Аудио транзистори

Цена: 4 лв.
SanKen 2SA1908 + 2SC5100 »

Продавам двойка транзистори 2SA1908 + 2SC5100

Цена: 5 лв.
SanKen 2SA2151A + 2SC6011A »

Двойка оригинални транзистори 2SA2151A + 2SC6011A
Качествени аудио транзистори 230V/15A/160W

Цена: 12 лв.
SanKen 2SB1559 + 2SD2389 »

Двойка оригинални транзистори 2SB1559 + 2SD2389

Цена: 8 лв.
SanKen 2SB1560 + 2SD2390 »

Двойка оригинални транзистори 2SB1560 + 2SD2390
Darlicton - 150V/10A/100W h>5000

Цена: 8 лв.
SanKen 2SB1621 + 2SD2489 »

Двойка оригинални транзистори 2SB1621 + 2SD2489
Darlicton - 200V / 17A / 200W /h - 6500-20000

Цена: 25 лв.
SanKen 2SB1624 + 2SD2493 »

Продавам комплект транзистори 2SB1624 + 2SD2493

Цена: 5 лв.
SanKen 2SB1647 + 2SD2560 »

Продавам двойка транзистори 2SB1647 + 2SD2560
Darlicton - 150V / 15A / 130W

Цена: 10 лв.
SanKen FP1016 + FN1016 (2SB1587 + 2SD2438) »

Оригинални транзистори FP1016 + FN1016
Darlicton - 150V / 8A / 75W / h - 6500+

Цена: 10 лв.
SanKen MN150S + MP150S »

Продавам двойка транзистори MN150S + MP150S

Цена: 6 лв.
SanKen MN2488 + MP1620 »

Продавам двойка транзистори MN2488 + MP1620
Дарликтон - 150V / 10A / 150W / h >5000

Цена: 7 лв.